Hướng Dẫn

09/09: Thu thập rượu ngon, chung vui lĩnh thưởng

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Trên hành trình về phương Nam tìm kiếm đồng minh chống quân Kim, Độc Cô Kiếm đại hiệp đã nhận được sự hỗ trợ từ một danh gia bí ẩn. Để mừng sự kiện này, Minh Chủ quyết định để toàn cõi võ lâm chung vui cùng nâng chén, trước khi một trận ác chiến sắp diễn ra.

Tổng quan hoạt động

 • Thời gian: Từ 04:00 - 09/09 - 04:00 ngày 26/09/2020.
 • Điều kiện: Đại hiệp cấp 20 trở lên.
 • Nội dung hoạt động như sau:

Góp nguyên liệu, toàn máy chủ cùng hợp sức

 • Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đạt năng động đạt các mốc 60, 80, 100 hoặc nhận Quà Mỗi Ngày sẽ thu được Nước Suối, Ngũ Cốc hoặc Men Rượu.

VLTKM

 • Mang các nguyên liệu trên đến Đình Viện-Vong Ưu Tửu Quán để góp vào Tửu Đàn, lần lượt giúp toàn máy chủ tăng lên 4, 6 và 10 điểm.

VLTKM

 • Khi máy chủ đạt 10000 điểm, trong số những đại hiệp từng góp nguyên liệu sẽ chọn ra ngẫu nhiên 5 đại hiệp nhận phần thưởng 1 Rương Chọn Đá Hồn-Sơ Lv5.
 • Khi máy chủ đạt 18000 điểm, trong số những đại hiệp từng góp nguyên liệu sẽ chọn ra ngẫu nhiên 5 đại hiệp nhận phần thưởng Phi Phong Bậc 1-Chưa Giám Định.

VLTKM

VLTKM

Thu thập & nhận thưởng

VLTKM

 • Đại hiệp khi góp nguyên liệu 5 điểm cũng sẽ nhận được 5 điểm cá nhân.
 • Mỗi 5 điểm góp sẽ tự động giúp đại hiệp đổi 1 Rượu Chưa Mở.
 • Khi mở Rượu Chưa Mở sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong 9 loại rượu và tự động đặt vào Rương Rượu Mừng Lễ.

VLTKM

 • Khi thu thập đủ 9 loại rượu có thể nhận được Rương Chọn Đá Hồn Lv4 giấu trong Rương Rượu.
 • Mỗi loại rượu thu thập đều có giá trị điểm tương ứng khác nhau
Loại rượu Điểm nhận được
Đạp Ca Hành 6
Nhất Tâm Nhân 6
Tương Tư Môn 6
Mộng Ngôn Hoan 3
Thương Tâm Lệ 3
Đồng Tâm Ẩm 3
Sơ Kiến Thanh 1
Túy Xuân Phong 1
Mạch Thượng Hoa 1
 • Khi kết thúc hoạt động dựa vào tổng điểm giá trị rượu thu thập được sẽ tiến hành xếp hạng cá nhân và phát thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng xếp hạng như sau:
Hạng Phần thưởng
1 150 Hòa Thị Bích
03 Rương Chọn Đá Hồn-Sơ Lv5
50 Tùy Hầu Châu
30 Kim Tằm Ti
Danh hiệu Uống Cạn Đời Này (15 ngày)
2 - 5 120 Hòa Thị Bích
02 Rương Chọn Đá Hồn-Sơ Lv5
40 Tùy Hầu Châu
20 Kim Tằm Ti
Danh hiệu Dữ Nhĩ Đồng Tiêu Vạn Cổ Sầu (15 ngày)
6 - 10 100 Hòa Thị Bích
02 Rương Chọn Đá Hồn-Sơ Lv5
30 Tùy Hầu Châu
20 Kim Tằm Ti
Danh hiệu Giang Hồ Không Say Không Về (15 ngày)
11 - 20 80 Hòa Thị Bích
02 Rương Chọn Đá Hồn-Sơ Lv5
20 Tùy Hầu Châu
15 Ly Vân Ti
Danh hiệu Chúng Ta Đều Hư (15 ngày)
21 - 50 60 Hòa Thị Bích
01 Rương Chọn Đá Hồn-Sơ Lv5
10.000 Tẩy Tủy Đơn
51 - 200 40 Hòa Thị Bích
20.000 Tẩy Tủy Đơn
201 - 500 10.000 Tẩy Tủy Đơn

Nay Võ Lâm Trung Nguyên xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể gửi yêu cầu đến hệ thống Chăm Sóc Khách Hàng trực tiếp trên Fangage để được hỗ trợ tốt nhất.